Det handler ikke om det der sker - men om det vi vælger at tænke om det der sker!

Coaching er et partnerskab mellem coach og fokusperson - så der opnås målbare resultater

Forløb

Benefit4u

Leadership Coaching

Du er allerede en velfungerende leder, men mangler måske en neutral person, med de rette værktøjer, til fortrolig sparring om for eksempel dit formål, din rolle, effektivitet, kommunikation, feedback, systemtænkning, målsætninger, gennemslagskraft mv.

Team Coaching

Med effektiv team coaching sikrer du high performance teams, hvorved resourcerne udnyttes optimalt. Sammen finder vi de fælles mål, værdier, beslutningsprocesser og leveregler. Udfordringer bliver italesat, så konflikter undgås og tillid skabes - også på tværs af funktioner.

Business Coaching

Business coaching booster din virksomhed gennem effektive værktøjer. I det fortrolige rum vil tanker, vaner og adfærd blive udfordret og bevidstgjort på en respektfuld måde, så det sikres, at alle finder den rette work-life balance, og dermed bliver high performere.

Coaching

Med målbare resultater

Benefit4U ejes og drives af Anette Stagstrup, der har en lang karriere bag sig inden for coaching, bestyrelsesarbejde, ledelse, salg, produktudvikling og drift af entreprenørvirksomhed. 

Herudover har Anette, i kraft af tidligere stillinger, stor erfaring som foredragsholder om emnet ”kvinde i mandejob”. 

Hos Benefit4U er kerneværdierne ansvarlighed, frihed, respekt, ligeværd og fuld fortrolighed. Før et coachingforløb igangsættes defineres kundens udfordringer, ønsker og mål, så begge parter kan se resultaterne af arbejdet.

Curriculum Vitae Certifikater
  • Logo Employer Grundfos
  • Logo Employer Skamol
  • Logo Employer Elsamprojekt
  • Logo Employer Firesafe
  • Logo Employer Scandi Supply
  • Logo Employer Bosal

Benefits

Via Coaching

Fortrolighed

Som ICC certificeret coach foregår alt under tavshedspligt. Derved sikres fuld fortrolighed mellem coach og fokusperson. På den måde sikres du optimale omstændigheder under et coachingforløb.

Resultater

ROI ligger normalt fra 1-6 måneder, baseret på konkrete resultater fra ”Turn around” i millionklassen, til high performance i teams ved konfliktløsning over til italesættelse af konstruktive spilleregler ifm. kommunikationen.

Målsætninger

I et coachingforløb opsættes konkrete målsætninger ved at formulere specifikke, målbare, realistiske og tidsbestemte mål med afsæt i dine værdier. Dermed er sandsynligheden for at lykkes meget stor.

Afdelinger

Kontakt Benefit4U

Morsø afdeling
Utkærvej 3, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Mobil: 21 12 44 41
anette@benefit4u.dk

Århus afdeling
Strandbyvej 38, 8240 Risskov

Find vej: Morsø Find vej: Århus